Samenhang van voelen, denken en doen

Vragen of klachten komen vaak voort uit het verschil tussen wat je voelt, wat je denkt en hoe je leeft. Als je het voelen samen kunt laten gaan met denken en handelen, vergroot dat je zelfvertrouwen en je veerkracht. Haptotherapie biedt je de mogelijkheid om dat te (her)ontdekken. 

Je kunt dan in het dagelijks leven andere keuzes gaan maken over hoe je omgaat met jezelf, met de mensen om je heen en de taken die je hebt - dus over hoe je in het leven wilt staan. Het ontwikkelen van je eigenheid en autonomie draagt bij aan plezier, aan levenslust, aan wie jij bent.

 
Als ik minder denk en meer ga voelen, dan wordt alles een stuk leuker. Dan krijg ik weer zin om dingen te gaan doen in plaats van moe te worden van het idee alleen al.
— vrouw (24)

In de ontmoeting met een ander verzachten je lijf en je gemoed. Je kunt jezelf gewaar zijn, er wordt voelbaar wat er in jou leeft en hoe je daarop reageert. Je kunt voelen wat écht van belang is voor je. 


Werkvormen

De therapie krijgt vorm in gesprekken, ervaringsoefeningen en in 'het werken aan de bank'. Gedurende de behandeling kun je ervaringen onder woorden brengen, dat draagt bij aan bewustwording van wat er in je leeft.

Een paar voorbeelden om je een indruk te geven van de manier van werken. In een oefening ervaar je wat je doet met afstand en nabijheid - hoe dichtbij mag de ander komen op dit moment? Klopt die afstand met de door jou gevoelde grens en kun je contact houden met jezelf en die ander? Of kies je die afstand op grond van wat de sociale norm lijkt? Is dat voor jou nu misschien te dichtbij of te ver weg waardoor er geen contact kan zijn? En wat gebeurt er dan in jou?

 
Ik kan nu beter voelen wanneer het genoeg is en dan mag ik ook stoppen van mezelf.
— man (43)

Bij het werken op de bank ervaar je het effect van de affectieve aanraking - je merkt spanning op als het contact nog niet vertrouwd is of verzachting als er sprake is van verbondenheid. Misschien trek je jezelf terug óf let je juist alleen op de ander en 'sla je jezelf over'. Herken je dat uit je dagelijks leven, wat doet dat jou, wat doe jij ermee? Kun je en mag je die verschillende ervaringen ook echt beleven? 


Indicaties - bij welke vragen of klachten?

  • vragen over persoonlijke groei en zingeving

  • moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoelens

  • problemen rond intimiteit en nabijheid

  • lichamelijke of geestelijke overbelasting

  • pijnklachten of onbegrepen lichamelijke klachten

  • somberheid, depressieve klachten

  • verwerking van verlies, ziekte of handicap

  • relationele problemen - met partner, kind, ouders, werkgever

  • onzekerheid, faalangst


 
Er zijn al heel wat kwartjes gevallen in die twee keer. De mensen om mij heen zien ook dat het anders is met mij.
— vrouw (34)

Behandeling

De eerste 3 à 4 keer gebruiken we om je hulpvraag te onderzoeken en je bekend te maken met haptotherapie en mijn manier van werken, dit is tegelijkertijd de start van de behandeling.

Daarna bespreken we of deze benadering past bij jou en je vraag, we besluiten of we met elkaar verder gaan. Samen stellen we de behandeldoelen vast en spreken een termijn af voor evaluatie. De totale duur van de behandeling is per persoon verschillend en hangt onder andere samen met je vraag. 

Mocht ik de indruk hebben dat je vraag beter past bij de mogelijkheden van een collega, dan zal ik dat met je bespreken en je eventueel verwijzen.

Dat is ook het geval, als ik denk dat er naast of in plaats van haptotherapie een andere vorm van hulp nodig is.


Als vragen op een ander terrein liggen

Als je vragen vooral samenhangen met je relatie, dan vind je op de pagina relatiebegeleiding meer informatie.


Andere hulpverlening

Haptotherapie kan in veel gevallen goed samen gaan met andere vormen van hulpverlening. Overleg met de betrokken behandelaar(s) kan dan van belang zijn. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming.


Voor vragen of een afspraak

Neem contact met mij op via de pagina Praktijkinformatie. Gebruik het formulier of bel mij op 06-10820743 om informatie te vragen of een afspraak te maken.