Hoe gaan mensen om met verdriet, tegenslagen, angst, vreugde? Zoeken zij contact met anderen, willen ze hulp of doen ze het alleen; overkomt het hen en vallen zij stil of kunnen zij hun last dragen en deel laten zijn van hun leven? Wat is hun verhaal en hoe bewegen ze zich daarmee? Deze vragen gaan altijd met mij mee. Met deze nieuwsgierigheid kijk ik naar mensen en leer door deze contacten ook over mijzelf. 

Met mijn man heb ik vier - inmiddels volwassen - kinderen. Mijn ervaringen met zwangerschap, ouderschap én met haptonomie hebben in belangrijke mate bijgedragen aan wie ik nu ben en hoe ik werk. 

In de behandeling of begeleiding wil ik je graag ontmoeten van mens tot mens. Ik help je bij het ontwikkelen of hervinden van je eigenheid en autonomie, zodat je van daaruit anderen kunt ontmoeten.

Ik bevestig wat er is, schep rust en zoek naar helderheid en eenvoud.

IMG_5266.JPG

Haptonomie in mijn leven

Tijdens mijn zwangerschappen kozen wij voor haptonomische begeleiding vanwege de persoonlijke benadering. Vanaf die tijd heeft de haptonomie steeds meer plek gekregen in mijn leven en mijn werk.

Altijd weer word ik geraakt door wat er in het affectieve contact met mij gebeurt - iedere keer weer ervaar ik dat de verzachting en verwondering als vanzelf ontstaan. Ik weet daardoor hoe het werkelijk met mij is en vooral wat mijn eigen mogelijkheden zijn om in beweging te komen en nieuwe stappen te zetten. Ik voel me er een completer mens door.

Op diezelfde manier wil ik graag anderen aanspreken - in wie ze zijn en wat ze kunnen.


Samenwerking

Met Peter Leest bied ik op dinsdagmorgen relatiebegeleiding aan in mijn praktijkruimte. Wij ondersteunen partners in het (weer) op gang brengen van de affectieve communicatie. Kijk verder op de pagina Relatiebegeleiding.

Met Marianne van IJzendoorn geef ik begeleiding bij stuitliggingen. Op verzoek verzorgen wij klinische lessen voor professionals over de omgang met het kind en de ouders.

Mocht ik denken dat je vraag beter past bij de mogelijkheden van een collega, dan zal ik dat met je bespreken en je eventueel verwijzen. Dit zal ik ook doen als er in mijn ogen andere hulpverlening naast of in plaats van haptotherapie aangewezen is.

Haptotherapie kan in veel gevallen goed samen gaan met andere vormen van hulp. Dan kan overleg met de andere behandelaar(s) nodig zijn. Ook informeer ik de huisarts na de intake-fase over de start van de behandeling. Dit overleg gebeurt altijd na toestemming van de cliënt.

Ik ben aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband Met gevoel bevalt beter


Collegiaal overleg

Rond de directe hulpverlening aan cliënten neem ik deel aan intervisiegroepen waarin mijn handelen en de vragen over het werk aan de orde komen. Hierbij wordt informatie van cliënten anoniem ingebracht als daar aanleiding toe is. Op de pagina Praktijkinformatie vind je het privacybeleid van de praktijk.

Verder maak ik deel uit van het Studienetwerk Haptonomie & Haptotherapie SNH&H, waarin ik mij met collega's verdiep in de theorie en de praktijk van de haptonomie.

Met enkele collega's heb ik van 2011 tot en met 2015 het VVH café georganiseerd. Die avonden boden een plek en een moment voor haptotherapeuten en belangstellenden om elkaar te ontmoeten en te inspireren rond ons vak.

Daarnaast ben ik redactielid van het online tijdschrift International Journal of Haptonomy & Haptotherapy IJH&H.


Beroepsvereniging En register, klachtenprocedure

Ik ben lid van de Vereniging van Haptotherapeuten VVH en sta vermeld in het register met nummer 672. De VVH kent een beroepscode voor GZ-haptotherapeuten en een klachtenprocedure. Als je een vraag of een klacht hebt, stel ik het op prijs om daar eerst samen over van gedachten te wisselen en te zoeken naar een antwoord of een oplossing. Mocht dit niet lukken, dan verwijs ik je naar de klachtenprocedure.

Ook ben ik lid van de Verenging Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders VHZB.

Als GZ-haptotherapeut met specialisaties op het gebied van haptonomische zwangerschapsbegeleiding en kinderhaptotherapie sta ik ook genoemd in het register van de Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland.

Op basis van mijn opleiding Medische Basiskennis (CPION) sta ik bij de Stichting Hoger Onderwijs Nederland SHO geregistreerd onder nummer 119455-118486.


Opleiding haptonomie en nascholing

Aan de Academie voor Haptonomie in Doorn volgde ik de opleidingen en specialisaties

  • haptonomie basisopleiding

  • haptonomische zwangerschapsbegeleiding

  • haptotherapie

  • haptotherapie voor kinderen en hun ouders

  • haptotherapie en relatiebegeleiding

  • haptotherapie en trauma

Bij het Scholingscentrum voor Toegepaste Haptonomie STH-water volg ik de opeenvolgende modules over haptonomie in water.

Met de collega's van het Studienetwerk Haptonomie & Haptotherapie SNH&H nam ik van 2004 tot 2010 deel aan colloquia over de ontwikkelingen in de haptonomie bij de grondlegger Frans Veldman in Oms, Frankrijk; tot op dit moment heeft dat een vervolg in de praktische scholing bij AnneMarie Veldman-van Polen, ook in Oms. 

Regelmatig doe ik bij- en nascholingen, onder andere bij Piet en Marry Weisfelt.

Een overzicht vind je op mijn LinkedIn-pagina.


Achtergrond

Eerder werkte ik als ouder- en gezinsbegeleider (maatschappelijk werker) in een medisch kleuterdagverblijf. Ik begeleidde ouders van jonge kinderen bij wie vragen waren rondom hun ontwikkeling (met betrekking tot kenmerken van ADHD, autisme en andere aspecten).

Voor partners van dementerenden, die in een verpleeghuis woonden, ontwikkelde ik met een collega een module voor steungroepen en begeleidde die ook.

In de thuiszorg was ik leidinggevende in de bejaarden- en gezinsverzorging, verantwoordelijk voor het contact met cliënten, planning van de hulp en begeleiding van de verzorgenden.

Als pedagogisch medewerker werkte ik in dagcentra voor jonge kinderen met een verstandelijke beperking. 

Ik volgde de opleiding HBO-J (jeugdhulpverlening) en enkele jaren later de opleiding HBO-MW (maatschappelijk werk). In de praktijk heb ik dit aangevuld met onder andere scholingen VIB (video-interactiebegeleiding) en geweldloze communicatie. 


Foto's:  privébezit  |  www.unsplash.com                            Website bijgewerkt: april 2019